KONIN. Absolutorium w ,,Medyku”

KGI1522

130 świadectw ukończenia szkoły wręczył uroczyście dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wojciech Szymczak. Na uroczystości – 27 czerwca – pożegnano się z dwoma bardzo ważnymi kierunkami kształcenia – dietetyka i ratownika medycznego. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali także absolwenci technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika farmaceutycznego, technika usług kosmetycznych, higienistki stomatologicznej i opiekuna medycznego. ,,Składam Wam wyrazy najwyższego uznania i życzę Wam, abyście potrafili traktować z szacunkiem życie ludzkie na każdym jego etapie i byście w swoich pacjentach, podopiecznych i klientach zawsze dostrzegali człowieka. By praca zawodowa przynosiła Wam satysfakcję z dobrze wykonywanych obowiązków. Życzę Wam także, byście w tym zabieganym świecie umieli znaleźć równowagę między obowiązkami a przyjemnościami, by nie brakowało wam czasu dla Rodziny i przyjaciół. Nie zapominajcie także o doskonaleniu i pogłębianiu swych umiejętności zawodowych oraz o rozwijaniu pasji i zainteresowań” – powiedział dyrektor Wojciech Szymczak.

Około 1/3słuchaczy ze 130 absolwentów uzyskała oceny bardzo dobre i celujące. W ostatnim semestrze średnia absolwentów na wszystkich kierunkach kształcenia wyniosła 4,44. Liderami, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,7 byli: Patryk Swaciński – 5,11 – opiekun medyczny; Julita Urbaniak – 5,1– technik farmaceutyczny; Elżbieta Nadolska – 5,1– technik farmaceutyczny; Magdalena Trębińska – 5,06 – higienistka stomatologiczna; Joanna Kaźmierczak – 5,06 – higienistka stomatologiczna; Agata Zielińska – 5,0 – technik farmaceutyczny; Paulina Wiśniewska – 5,0 – technik farmaceutyczny; Katarzyna Tylman – 5,0 – dietetyk; Karolina Kikosicka – 4,9 – technik farmaceutyczny; Magdalena Dubiel – 4,85 – dietetyk; Anna Danisz – 4,88 – technik farmaceutyczny; Adam Janiak – 4,88 – ratownik medyczny; Beata Jałoszyńska – 4,77 – technik farmaceutyczny; Kinga Kurz – 4,75 – technik usług kosmetycznych; Jarosław Pilecki – 4, 7 – ratownik medyczny; Joanna Rachubińska – 4,7 – technik farmaceutyczny.

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły otrzymali: Joanna Kaźmierczak – dietetyk; Agata Zielińska – technik farmaceutyczny; Ilona Skoczylas – technik usług kosmetycznych; Magdalena Trębińska – higienistka stomatologiczna; Mirosława Kowalska – technik masażysta; Adam Janiak – ratownik medyczny; Patryk Swaciński – opiekun medyczny; Danuta Zagłoba – terapeuta zajęciowy.

.