SOMPOLNO. 27 września V Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

Formularz zgłoszenia: tutaj
Program Zjazdu: tutaj
Regulamin Zjazdu: tutaj