GRODZIEC. Wypoczynek dla dzieci z rodzin rolników

A tak było w roku 2013