GŁUPOTA NA SZCZYCIE. Podziękuj PO – za kwotę wolną od podatku