KONIN. Stanisław Piguła – dziennikarski gnom jako kontakt operacyjny ,,Piechur”

Stanisław Piguła, obecnie redaktor naczelny tygodnika ,,Przegląd Koniński”, nazywany redaktorem ,,gomułką”, w 1986 roku został zarejestrowany jako kontakt operacyjny ,,Piechur”. Informację tę podano w książce ,,NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom I (1980-1981)”. Wydał ją Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej czytamy, że kontakt operacyjny to jedna z kategorii tajnej i świadomej współpracy o uproszczonych procedurach związanych z pozyskaniem i prowadzeniem „źródła” (w latach 70. i 80. często stosowana wobec członków PZPR).