GOLINA (WĘGLEW KOLONIA). Województwo dało na szlak turystyczny

4 sierpnia Gmina Golina podpisała umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania ,,Budowa szlaku turystycznego śladami historii i wspomnień w miejscowości Węglew Kolonia”. Opiewa ona na 161 703 zł, jednak nie więcej niż 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania na odcinku od przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy Szkole Podstawowej w Kawnicach do przystanku autobusowego w Węglewie ma powstać ciąg pieszorowerowy o długości 586 m i szerokości 2,5 m. Aby realizacja inwestycji była możliwa, konieczny jest finansowy udział gminy. Kwota 48 tys. zł była już zapisana w budżecie na 2014 rok, ale grupa radnych zmieniła zdanie, optując za realizacją tego rodzaju zadania w innym miejscu – w Węglewie, od drogi krajowej w kierunku Węglewskich Holendrów. Obecnie na zadanie, które Samorząd Województwa Wielkopolskiego chce wspomóc kwotą ponad 160 tys. zł, nie ma w budżecie lokalnym nic. Jeżeli więc Rada Miejska w Golinie nie zaakceptuje odpowiednich zmian budżetowych, pieniądze zapisane w umowie przejdą gminie koło nosa. Nie ma bowiem możliwości przeznaczenia ich na inny cel. Są to pieniądze znaczone, dotyczące konkretnego zadania, czyli budowy chodnika i drogi rowerowej przy drodze krajowej nr 92.