LOKALNA HISTORIA. SOMPOLNO. Ocalić od zapomnienia

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL) to projekt realizowany przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. CATL to sieć organizowanych w bibliotekach archiwów społecznych, dokumentujących lokalną przeszłość. Na tej stronie można przeszukiwać zbiory tych archiwów. Część tych materiałów jest dostępna także online w Bibliotece Cyfrowej Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej.


Budowa młyna przy ulicy Kaliskiej – rok 1920

W ramach projektu CATL powstała sieć bibliotek, której osią jest udostępniana przez Ośrodek KARTA infrastruktura: Biblioteka Cyfrowa, system stron domowych CATL oraz wspólna strona www.archiwa.org/catl, umożliwiająca przeszukiwanie zebranych materiałów. Obecnie sieć tworzy około 130 bibliotek.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w zakresie wspólnego tworzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

Celem zadania jest zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego, do którego nie docierają centralne instytucje pamięci, a które przechowały się w prywatnych domach. W centrum poszukiwań są kroniki, fotografie, dokumenty. Te zasoby mogą być bezpowrotnie utracone, jeśli w porę nie zainicjuje się odpowiednich działań ratunkowych. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy posiadają w swoich domowych albumach stare fotografie, listy, pamiętniki i chcieliby je udostępnić do celów naukowych historykom, regionalistom, studentom i uczniom. Materiały te zostaną zeskanowane i zwrócone właścicielom. Podkreślamy, że stworzenie cyfrowej kopi dokumentu nie wpłynie na stan dokumentu pierwotnego, a pozwoli go ocalić od zapomnienia.

Prosimy mieszkańców Miasta i Gminy Sompolno o pomoc w zachowaniu dla przyszłych pokoleń naszej tradycji i historii.

Adres strony internetowej MGBP w Sompolnie www.sompolno.naszabiblioteka.com


Rynek w Sompolnie – rok 1935


Milicjanci w Sompolnie – zdjęcie zrobione 9 maja 1945 roku


Młodzież Gimnazjum w Sompolnie w pochodzie 1-Majowym – rok 1945


Restauracja ,,Goplana” w Sompolnie – rok 1963


Pracownicy Poczty w Sompolnie – rok 1964


Siostra Maksymiliana i dzieci – rok 1970

(źródło: M-GBP Sompolno)