LICZBY. KONIN. Bardzo szybko ubywa mieszkańców

rok 2000 – 83 571
rok 2013 – 75 335
rok 2030 (prognoza) – 66 664