OŚWIATA. Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia, ale wywołuje lokalne konflikty

,,Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia dla przenoszonych uczniów. Możliwości lokalowe i organizacyjne w ich nowych szkołach są podobne lub nawet lepsze niż te w likwidowanych placówkach. Problem jest jednak złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy – Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności – miejsc kulturotwórczych. Dlatego NIK podpowiada organizowanie społecznych debat i wysłuchań przed podjęciem decyzji o likwidacji lub pozostawieniu szkoły” – pisze Najwysza Izba Kontroli w swoim raporcie opublikowanym dzisiaj, 1 września.

Przeczytaj raport NIK ,,Wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań oświatowych gmin” – tutaj