WIERZBINEK (ZAKRZEWEK). Gminne podziękowanie za zbiory i dożynkowa biesiada

IS_730

W gminie Wierzbinek dożynki gminne co roku odbywają się w innej miejscowości. W tym roku,31 sierpnia, ich gospodarzem był Zakrzewek. Dożynkowe uroczystości rozpoczęły się tradycyjnym korowodem, który przeszedł od miejscowej Szkoły Podstawowej na teren przy jeziorze. Tutaj ks. Mirosław Lament, proboszcz sompoleńskiej parafii, odprawił mszę świętą dziękczynną za udane zbiory. W jej trakcie został poświęcony chleb i wieńce dożynkowe. Po nabożeństwie starostowie dożynek: Grażyna Deręgowska i Marcin Rogacki przekazali na ręce wójta gminy Pawła Szczepankiewicza chleb, z życzeniami sprawiedliwego podzielenia go.

Galerię zdjęć można obejrzeć dzięki radnym powiatu konińskiego: Andrzejowi Kłosowskiemu i Jackowi Wysockiemu. Konińska Gazeta Internetowa dziękuje Radnym za wspieranie dokumentowania lokalnych tradycji.

Na dożynkach wyróżniono grupę rolników. Wójt gminy Wierzbinek wystąpił z wnioskiem do ministra rolnictwa o nadanie odznaki honorowej „zasłużony dla rolnictwa”. Otrzymali ją: Maria Czajkowska, Władysław Deręgowski, Jerzy Grzelak, Kazimierz Jóźwiak, Tadeusz Kalinowski, Andrzej Liszkowski, Janusz Pawlak, Kazimierz Szymański, Kazimierz Trawiński i Lesław Urycki.

Rozstrzygnięto też konkurs wieńców dożynkowych. I miejsce zajął wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w Nyklu, II równorzędne – wieniec wykonany przez KGW w Starej Rudzie oraz przez sołectwo Morzyczyn, a III – praca zespołu „Na swojską nutę” z Zarynia. Wyróżnienia trafiły do Longina Kościeszy, Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z Sadlna, mieszkańców Helenowa i Logowa, sołectwa Ziemięcin, mieszkańców osiedla w Wierzbinku oraz sołectwa Kalina.

Życzenia w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba przekazał radny powiatu konińskiego Andrzej Kłosowski, a w imieniu starosty konińskiego Małgorzaty Waszak – członek Zarządu Powiatu Konińskiego i radny powiatowy Jacek Wysocki.

Po części oficjalnej przyszedł czas na dożynkową biesiadę, podczas której lokalne smakołyki serwowały Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia z gminy Wierzbinek, a na scenie wystąpili lokalni wykonawcy oraz grupa discopolowa.

Galerię zdjęć można obejrzeć dzięki radnym powiatu konińskiego: Andrzejowi Kłosowskiemu i Jackowi Wysockiemu. Konińska Gazeta Internetowa dziękuje Radnym za wspieranie dokumentowania lokalnych tradycji.