Z ZEZEM. SOMPOLNO. Przewodniczący Rady Miejskiej pochwalił się długością

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sompolnie Ryszard Nowakowski pochwalił się długością. Tylko długością. Zdj. Z.Nabzdyk