GOLINA. Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” promowało zdrowy styl życia

4

V Rowerowy Zawrót Głowy, czyli rajd rowerowy zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie”, tradycyjnie zgromadził tych mieszkańców gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, którzy cenią sobie zdrowy styl życia i rekreację na dwóch kółkach. W tym roku meta była w Parku Miejskim w Golinie. Tutaj organizatorzy przygotowali rozgrywki sportowo-rekreacyjne, m.in. ,,Wyścig VIP-ów”, ,,Dojenie krowy”, ,,Wyścig żółwi”. Część artystyczną przedstawiła młodzież z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie. Był też poczęstunek i rozstrzygnięcie konkursów zwiąnych z rajdem.

Społeczność gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków już od kilku lat wdraża podejście Leader w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Solidarni w Partnerstwie”. Od początku swojej działalności promuje region, przedsiębiorców, kulturę, przyrodę i zabytki, czyli całe dziedzictwo kulturowo-historyczne. Ostatnio kładzie również duży nacisk na dziedzictwo kulinarne, w związku z którym została wydana publikacja „Kulinarne podboje z LGD „Solidarni w Partnerstwie” i „Wielkopolska Wschodnia”.

Stowarzyszenie od początku swojej działalności prowadziło za swoim pośrednictwem nabory projektów na cztery podstawowe działania: ,,Odnowa i rozwój wsi”, ,,Małe projekty”, ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Do tej pory oceniono i udzielono wsparcia finansowego dla około 130 projektów. Stowarzyszenie wspierało i wspiera organizacje społeczne, przedsiębiorców i obywateli zamieszkałych na terenie Lokalnej Grupy Działania. Jest sprzymierzeńcem wielu lokalnych inicjatyw, a także organizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA