WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. Zastraszanie kandydatów

Do Konińskiej Gazety Internetowej docierają bardzo niepokojące sygnały o zastraszaniu kandydatów w wyborach samorządowych. Groźby są kierowane ze strony m.in. przedstawicieli samorządów lokalnych, właścicieli firm, przełożonych, reprezentantów partii politycznych. Grozi się m.in. zwolnieniem z pracy, kłopotami w pracy, trudnościami ze znalezieniem pracy, problemami z otrzymaniem zleceń, a nawet kontrolami. Groźby są wyrażane wprost albo w sposób sugerujący, że lepiej będzie, jak zrezygnuje się ze startu w wyborach. Bo inaczej może się pogorszyć sytuacja życiowa kandydata lub członka jego rodziny. Groźby te są na tyle realne, że niektóre osoby, które planowały ubieganie się o funkcję samorządową, wycofały się z tego. W związku z powyższym zwracam się do wszystkim, których to dotknęło lub którzy słyszeli o takich przypadkach, o przysyłanie na mój adres mailowy informacji. Gwarantuję pełną anonimowość. Proszę o krótki opis sytuacji, w której im (członkom ich rodzin, przyjaciołom, znajomym, kolegom z pracy) grożono, jeśli wystartują w wyborach (w jakiej gminie to nastąpiło, kiedy, kto był autorem gróźb, czym grożono). Proszę także o wskazanie, o jaką funkcję ta osoba chce (chciała) się ubiegać: prezydenta miasta (burmistrza, wójta), radnego wojewódzkiego, radnego powiatowego, radnego gminnego.
Trudno powiedzieć, jak duża jest skala tych patologicznych praktyk, godzących w prawo do wyrażania swoich poglądów i uczestnictwa w życiu publicznym. Dlatego tak ważne jest uzyskanie szerszych informacji na ten temat.

redaktor naczelny KGI Zbigniew Nabzdyk

mój e-mail: zbigniewn@gazeta.pl
Proszę o rozpowszechnianie mojej prośby.