KLECZEW. Koniec ery Putz

Jeszcze w kwietniu 2014 roku Zarząd Powiatu Konińskiego zobowiązał dyrektorkę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Mariettę Putz ,,do przeprowadzenia w placówce szkoleń dla rady pedagogicznej i pracowników Zespołu w zakresie praw, obowiązków i odpowiedzialności prawnej nauczycieli, a także relacji interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów rozwiązywania konfliktów oraz zapobiegania ich występowaniu”. Konińska Gazeta Internetowa nazwała to dalszym ciągiem żenującego widowiska oświatowego. Ale kolejnej części widowiska na pewno nie będzie. A to dlatego, że zakończyła się era Marietty Putz na stanowisku dyrektorki. Na sesji Rady Powiatu Konińskiego nie poinformowano, czy to skutek owych szkoleń z zakresu relacji interpersonalnych. Poinformowano jednak, że od 1 października pełniącą obowiązki dyrektorki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie jest dotychczasowa zastępczyni Agnieszka Domańska.