RYCHWAŁ, ŚLESIN, RZGÓW, SKULSK. Sankcje karne za naruszenie przepisów ochrony środowiska

W wyniku stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska w 2013 roku wobec czterech gmin zastosowano sankcje karne i wymierzono kary administracyjne. Gmina Rychwał została ukarana za wprowadzanie ścieków do środowiska z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni ścieków. Otrzymała dwie kary na łączną kwotę 76 603 zł. Trzy gminy przekazały po terminie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Kary wynosiły: dla gminy Ślesin4 300 zł, gminy Rzgów2800 zł, gminy Skulsk2 400 zł.
(źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w powiecie konińskim w roku 2013)