KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich – ,,Nadążać za rozwiązywaniem problemów”

,,Nadążać za rozwiązywaniem problemów” to nazwa projektu szkoleniowego realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Rozpoczął się on 15 września i potrwa do 30 listopada 2014 roku w siedzibie Towarzystwa. Projekt jest skierowany do 28 wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. Ma na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych zatrudnionej w świetlicach kadry w zakresie m.in. wspierania abstynencji dzieci i młodzieży, diagnozowania problemów oraz promowania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.
Projekt współfinansuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu – Departament Zdrowia.