KONIN. Aktywny Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

IS_034

28 października, na plenarnym posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koninie, podsumowano tegoroczną działalność tej organizacji (do 30 września). Szczegółowe sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca Zarządu Barbara Strzelecka. Związek przygotował szeroką ofertę, obejmującą m.in. turnusy wczasowo-wypoczynkowe, wycieczki, wieczorki taneczne, spotkania okolicznościowe. W tym okresie liczba członków zwiększyła się o ponad 50. W dyskusji podkreślono aktywność przewodniczącej Barbary Strzeleckiej . A Henryk Zybert, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Poznaniu, podziękował konińskiemu Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za to, co robią dobrego dla innych.

Na spotkaniu minutą ciszy uczczono ś.p. Wiesława Jakubowskiego, który zasiadał w Komisji Rewizyjnej.