KONIN. TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH. Czerpiemy radość z życia bez nałogów

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, dzięki wsparciu finansowemu zadania publicznego pt. ,,Czerpiemy radość z życia bez nałogów”, realizuje w czasie od 14 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku program profilaktyczny autorstwa Bogdana Pazia pt. ,,Odczuwaj, Ufaj, Mów”. W ramach realizacji tego zadania TIO kieruje do 320 wychowanków swoich 14 placówek nowoczesną ofertę profilaktyczną. Wychowankowie uczestniczą w spektaklach filmowych i teatralnych, systematycznie korzystają z basenu i kręgielni. Mają zapewniony transport na imprezy artystyczne. Poza tym korzystają z dożywiania. Na zakończenie projektu dla uczestników zajęć przewidziane są nagrody.

Dzięki środkom otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich może realizować ciekawą, twórczą i edukacyjną ofertę programową. Wychowankowie 14 świetlic składają za to serdeczne podziękowania.