ŚLESIN. Ośrodek Zdrowia spełnia minimalne wymagania sanitarne

Budynek Ośrodka Zdrowia w Ślesinie należy do gminy. Trwa tu przebudowa przychodni w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zachodnim skrzydle na I i II kondygnacji, przebudowa wejścia głównego i budowa szybu windy. Z warunkami w placówce służby zdrowia przypominającymi warunki w zakładzie wulkanizacyjnym jeszcze się na spotkaliśmy. Ale Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koninie uznał, że ,,przedmiotowy Ośrodek w trakcie remontów spełnia minimalne wymagania sanitarne”. Jednocześnie zapewnił jednak, że ,,zwiększona zostanie częstotliwość kontroli działalności tej placówki, a w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa zastosowane zostaną odpowiednie sankcje”. PPIS czegoś się jednak dopatrzył: ,,Istnieje ryzyko występowania nadmiernego zapylenia w drogach komunikacji wewnętrznej, dlatego wystosowano zawiadomienie do Burmistrza Miasta Ślesin o konieczności prowadzenia prac remontowych w taki sposób, aby uciążliwości z tym związane były jak najmniejsze”.