WIERZBINEK, BABIAK. Bank Spółdzielczy w Wierzbinku z nową siedzibą Filii w Brdowie

29 października uroczyście otwarto w Brdowie nową Filię Banku Spółdzielczego w Wierzbinku. Obiekt jest własnością Banku i usytuowany jest naprzeciwko wcześniejszej siedziby. W otwarciu wzięła udział Rada Nadzorcza Banku: Tomasz Matuszak – przewodniczący Rady, Bogdan Błaszczyk – zastępca przewodniczącego, Kazimierz Stanny – sekretarz, oraz członkowie Rady – Włodzimierz Kłosowski, Bożena Kurz, Józef Wiznerowicz; Zarząd Banku: prezes Jerzy Konieczka oraz członkowie Zarządu – Marzena Piechocka, Arkadiusz Kazimierczak, Danuta Tomczak, Krzysztof Grygorcewicz; wieloletni członkowie Rady z poprzednich kadencji – Józef Chrzanowski, Ryszard Radkowski; zaproszeni goście: Wojciech Chojnowski – wójt gminy Babiak, ojciec Waldemar Pastusiak – proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha w Brdowie, ksiądz Grzegorz Czaja – proboszcz Parafii pw. Św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie (kapelan Banków Spółdzielczych), a także inne osoby.

Wstęgę przecięli: prezes Zarządu Jerzy Konieczka, przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Matuszak, kierownik Filii w Brdowie Andrzej Walter. A obiekt poświęcili: ks. Waldemar Pastusiak i ks. Grzegorz Czaja.

Bank Spółdzielczy w Wierzbinku Punkt Kasowy w Brdowie otworzył 8 listopada 2004 roku. Pierwszym pracownikiem obsługującym ten Punkt była Magdalena Pilewska. W związku z dynamicznym rozwojem i systematycznym przyrostem nowych klientów Punkt Kasowy został przekształcony w Filię Banku Spółdzielczego w Wierzbinku. Prowadzi ona zarówno działalność depozytową, jak i kredytową.

11 kwietnia 2013 roku został podpisany akt notarialny kupna nieruchomości przy Placu Wolności 12 w celu zaadoptowania jej na budynek usług finansowych. Głównym wykonawcą prac związanych z remontem budynku była firma Lis–Bud z Lichenia Starego. Otwarcie nowej siedziby Filii w Brdowie jest kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Banku Spółdzielczego w Wierzbinku.