RYCHWAŁ. Bardzo wysokie zadłużenie

Gmina Rychwał ma jeden z najwyższych w Wielkopolsce wskaźników zadłużenia. Udział zobowiązań ogółem w dochodach wykonanych ogółem wynosi aż 53,50 proc. Na gminie Rychwał ciążą kredyty i pożyczki w wysokości 14 147 000 zł (dane na koniec 2013 roku według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu). W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to kwotę trochę ponad 1677 zł, a czteroosobową rodzinę – 6710 zł.