WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. GRODZIEC. Plakaty wyborcze na drzewach przed …Ośrodkiem Edukacji Leśnej

Nadleśnictwo Grodziec prowadzi Ośrodek Edukacji Leśnej. Uczy on szacunku do przyrody. Nie nauczył jednak kandydatów do samorządu. Dwa drzewa rosnące …przed siedzibą Nadleśnictwa zostały potraktowane jak słupy ogłoszeniowe. I to przez przedstawicieli różnych ugrupowań. Konińska Gazeta Internetowa przygotowała dokumentację fotograficzną. I apeluje do komitetów wyborczych, aby usunęły materiały wyborcze. Bo dzieci, które zawitają do Ośrodka Edukacji Leśnej mogą pomyśleć, że wszystkie drzewa powinny wyglądać tak, jak te przed Nadleśnictwem Grodziec.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA