11 LISTOPADA. STARE MIASTO. Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

1

Oficjalny i podniosły charakter miały gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Po mszy świętej za Ojczyznę przemaszerowano na plac przy przy Urzędzie Gminy, gdzie znajduje się Pomnik Ofiar II Wojny Światowej. Tu odegrano hymn narodowy i odczytano apel pamięci, oddający hołd bohaterom, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę. W imieniu władz samorządowych o tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przypomniał wójt gminy Ryszard Nawrocki. Następnie delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Tegoroczną uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej wykonanej przez uczniów klasy mundurowej z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. W gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości wpisany jest V Koncert Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się 13 listopada o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Liścu Wielkim.