POWIAT KONIŃSKI. Radni mówią i nie mówią

(źródło: Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Konińskiego w latach 2010 – 2014)