KAZIMIERZ BISKUPI. Klub Radnych ,,Praworządność i Gospodarność” domaga się, aby Centralne Biuro Antykorupcyjne zbadało działalność wójta Janusza Puszkarka

Klub Radnych ,,Praworządność i Gospodarność” w Kazimierzu Biskupim domaga się, aby Centralne Biuro Antykorupcyjne zbadało działalność wójta Janusza Puszkarka. ,,To, co się dzieje w naszej gminie, jest od bardzo dawna niepokojące i bulwersujące naszych mieszkańców, gdzie prawdopodobnie nieprzestrzegane są przepisy prawne, przekraczanie i niedopełnianie obowiązków przez Wójta Gminy Janusza Puszkarka” – napisali w piśmie do Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu.

Zobacz całą dokumentację:

Pismo Klubu Radnych ,,Praworządność i Gospodarność” w Kazimierzu Biskupim do Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu (wysłano listem poleconym)

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Skarga Klubu Radnych ,,Praworządność i Gospodarność” w Kazimierzu Biskupim skierowana do prezesa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie (wysłano listem poleconym)

Wstępne pismo z CBA w Warszawie

Odpowiedź CBA w Warszawie na skargę