WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. Spisek przy wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego? Dedykujemy Zofii Itman, kandydatce PiS do Sejmiku

W szeregach PiS powstała spiskowa teoria dotycząca wielu nieważnych głosów w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego. Tymczasem wytłumaczenie jest proste – wiedza na temat głosowania jest bardzo marna. Aby to udowodnić, proponuję prosty test kilku różnym grupom:

a) członkom PiS w regionie konińskim
b) nauczycielom szkół podstawowych w regionie konińskim
c) studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
d) dziennikarzom w regionie konińskim

Stawiam każde pieniądze, że w każdej z tych grup (i w ponad 90 procent innych, na przykład pracowników kopalni czy urzędników w urzędach gmin) w pełni prawidłową odpowiedź udzieli mniej niż 20 procent osób.

Oto test:

W wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego głos uznaje się za ważny, gdy:
1. Postawiono znak ,,x” na jednej liście przy nazwisku jednego kandydata
2. Postawiono znak ,,x” na dwóch lub więcej listach przy nazwisku jednego kandydata
3. Postawiono znak ,,x” na jednej liście przy nazwisku dwóch lub więcej kandydatów
4. Postawiono znak ,,x” na dwóch lub więcej listach przy nazwisku dwóch lub więcej kandydatów

Zbigniew Nabzdyk

Kliknij ,,Czytaj dalej”, aby przekonać się, czy wygrałeś.

Wygrałeś, jeśli zakreśliłeś odpowiedzi 1. i 3. Gratuluję. Jesteś w zdecydowanej mniejszości.