KONIN. Most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego już po remoncie

27 listopada oddano do użytku po generalnym remoncie most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie. Prace, prowadzone od 31 marca 2014 roku, obejmowały: zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, wymianę płyty pomostu, budowę ścieżki rowerowej, wykonanie odwodnienia, oświetlenia i iluminacji. Koszt inwestycji wyniósł ok. 11 mln zł. Na jej dofinansowanie miasto pozyskało środki zewnętrzne w wysokości 4,5 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wykonawcą zadania było konsorcjum: Heko Most Włocławek i PRDM Koło.