KONIN. Oświadczenie zastępcy prezydenta Marka Waszkowiaka

Zastępca prezydenta Konina Marek Waszkowiak zwrócił się z prośbą o opublikowanie oświadczenia:
,,- w 2011 r. dzierżawcy terenów na Międzylesiu zwrócili się z prośbą o umorzenie podatku od nieruchomości,
- wykonując obowiązki prezydenta (pan Józef Nowicki przebywał na zwolnieniu lekarskim) odmówiłem umorzenia zaległości podatkowych,
- dalsze rozmowy w sprawie zaległości dzierżawcy prowadzili już z prezydentem Józefem Nowickim, a ich efektem było umorzenie w 2014 r. przez prezydenta Józefa Nowickiego części zaległości podatkowych za lata 2010-2011 oraz rozłożenie na raty zaległości naliczonych za pozostałe lata.
Wymienione przeze mnie fakty mają potwierdzenie w dokumentach urzędowych i są jednoznacznym zaprzeczeniem słów wypowiedzianych wczoraj przez prezydenta Józefa Nowickiego.
Pragnę dodać, że to ja zaproponowałem prezydentowi Józefowi Nowickiemu, aby prokuratura wyjaśniła tę sprawę, pozostawiając mu oczywiście podjęcie decyzji. Uważałem i nadal uważam, że dążenie do wyjaśnienia sprawy przez niezależne organy powinno być nadrzędne w stosunku do celów politycznych i osobistych w prowadzonej kampanii samorządowej.”