GRODZIEC. Kobieta na czele. Wójtem gminy Anna Andrzejewska

Anna Andrzejewska

Z 14 gmin w powiecie konińskim tylko w jednej – w Grodźcu – najwyższe stanowisko samorządowe objęła kobieta. W wyborach Anna Andrzejewska startowała z Komitetu Wyborczego Wyborców ,,Lepsza Perspektywa”. I zdecydowanie pokonała trzech męskich konkurentów. W drugiej turze stosunkiem głosów 1 325 (59,55 proc.) do 900 (40,45 proc.) wygrała z Gabrielem Rybickim, byłym radnym powiatowym i urzędnikiem Urzędu Gminy w Grodźcu.

Anna Andrzejewska ma 35 lat. Była pracownikiem Urzędu Skarbowego w Koninie, prowadziła biuro rachunkowe. W ulotce wyborczej przedstawiła się jako ,,postępowy i odpowiedzialny menadżer, który będzie pracować na rzecz wszystkich mieszkańców oraz dbać o rozwój i modernizację gminy”.

Stanowisko wójta gminy formalnie objęła 8 grudnia, po złożeniu ślubowania na sesji Rady Gminy. Do treści ślubowania dodała zdanie ,,Tak mi dopomóż Bóg”. W swoim wystąpieniu zapewniła, że będzie działać na rzecz gminy przyjaznej i otwartej na potrzeby jej mieszkańców.

Poniżej pełna treść wystąpienia:

Panie Przewodniczący!
Członkowie Rady!
Drodzy mieszkańcy!
Szanowni goście!

Za nami bardzo podniosła chwila, chwila zaprzysiężenia.

Obejmując urząd Wójta Gminy Grodziec złożyłam ślubowanie, zobowiązując się do dochowania wierności prawu i sprawowania urzędu dla dobra mieszkańców Gminy.

Wynik głosowania Wyborców jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem, zaciągniętym na najbliższe cztery lata. Jestem świadoma, że od mojej pracy i zaangażowania zależy przyszłość społeczności, której zostałam przedstawicielem, dlatego Państwa zapewniam, iż uczynię wszytko aby przez swoje i współpracowników działania – mieszkańcom żyło się lepiej.

Zobowiązuję się do podejmowania – poprzez codzienną pracę – wszelkich działań na rzecz mieszkańców, tak aby stworzyć Gminę przyjazną i otwartą na potrzeby jej mieszkańców. Gwarantuję pełne zaangażowanie i sumienną pracę na rzecz rozwoju i modernizacji Gminy.

Poparcie, jakim większość z Państwa mnie obdarzyła, jest dla mnie zaszczytem i powodem do dumy. Dziękuję!

Gratuluję tym, którym mieszkańcy dali mandat do ich reprezentowania i przekazali prawo współdecydowania o losach naszej lokalnej społeczności – członkom Rady Gminy Grodziec.

Życzę Państwu wielu sukcesów, umiejętności osiągania kompromisów, bowiem to od dzisiaj odpowiedzialność za tę Gminę ponosimy wspólnie.

Mieszkańców natomiast chcę zapewnić, że poprzez wytężoną pracę wszyscy będziemy pracować na rzecz dynamicznego rozwoju Gminy Grodziec.

Jestem przekonana, że współpraca z samorządem województwa, powiatu, Gminą Rychwał, Gminą Rzgów, pozostałymi gminami ościennymi oraz gminami naszego powiatu przyniesie wymierne korzyści, i to nie tylko dla Gminy Grodziec.

Tego życzę Państwu, tego życzę sobie.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przed nami nowy okres, okres rozwoju naszej Gminy!

Głęboko wierzę w to, że razem zmienimy Gminę Grodziec, razem zmienimy Ją na lepsze!