GOLINA. Po 16 latach burmistrz Tadeusz Piotr Nowicki przekazał urząd nowemu burmistrzowi Mirosławowi Durczyńskiemu

Na II sesji Rady Miejskiej w Golinie urząd burmistrza oficjalnie objął Mirosław Durczyński. Po wypowiedzeniu słów ślubowania położył rękę na sercu i dodał zdanie ,,Tak mi dopomóż Bóg”. ,,Potrafię skupiać wokół siebie środowiska bardzo różne i potrafię funkcjonować między podziałami” – stwierdził.

Ustępujący burmistrz Tadeusz Piotr Nowicki (był na tym stanowisku 16 lat) przedstawił informację o stanie gminy Golina. Podarował też swojemu następcy pióro do podpisywania tylko dobrych dla gminy decyzji.

Pełna treść wystąpienia burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego:

Pani Przewodnicząca!
Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!

Za nami podniosła chwila zaprzysiężenia. Po raz pierwszy staję przed Państwem jako Burmistrz Goliny. Nie ukrywam, że postrzegam to jako olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt. Mam jednocześnie świadomość, że to jest ogromna odpowiedzialność, a także dowód oczekiwań za strony mieszkańców miasta i gminy Golina, gdyż to dzięki ich głosom obejmuję tę funkcję zastępując poprzedniego Burmistrza.

Przy tej okazji po raz kolejny dziękuję wyborcom i tym wszystkim, którzy czynnie włączyli się w kampanię, za pomoc i zaufanie. Oczywiście, będę realizował założenia mojego programu wyborczego. Nie będę teraz o nich przypominał, ale zapewniam, że znajdzie on odzwierciedlenie w działaniach, jakie będą podejmowane w najbliższym czasie. Wszystkim, którzy brali udział w wyborach składam serdeczne podziękowania. Było to święto demokracji.

Pragnę również podziękować tym, którym mieszkańcy dali mandat do ich reprezentowania a jednocześnie przekazali prawo współdecydowania o losach naszej lokalnej społeczności – członkom Rady Miejskiej w Golinie. Chciałbym, aby nasza wspólna praca dla samorządu była postrzegana jako służba.

Będę się starał utrzymywać dobre relacje z gminami ościennymi, w których mamy wielu kolegów i przyjaciół, oraz z samorządem powiatu i województwa.

Pragnę, abyśmy sprawy naszej gminy załatwiali w przyjaznej dyskusji, a gdy będzie różnica zdań będziemy starali się docierać. Gwarantuję rzetelną pracę dla miasta i gminy Golina. Potrafię skupiać wokół siebie środowiska bardzo różne i potrafię funkcjonować między podziałami.

Wyrazy podziękowania kieruję również do tych, którzy ubiegali się o ten urząd, bo to była rywalizacja, która doprowadziła do wyłonienia Burmistrza Goliny na kadencję 2014-2018. Dziękuję Burmistrzowi Tadeuszowi Piotrowi Nowickiemu za 16 lat zarządzania gminą.

Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo przed nami nowy okres. Myślę, że będzie to czas rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. Uważam, że uda nam się wspólnie zmienić Gminę Golina dla dobra naszych mieszkańców.