GOLINA. Po 16 latach burmistrz Tadeusz Piotr Nowicki przekazał urząd nowemu burmistrzowi Mirosławowi Durczyńskiemu

Na II sesji Rady Miejskiej w Golinie urząd burmistrza oficjalnie objął Mirosław Durczyński. Po wypowiedzeniu słów ślubowania położył rękę na sercu i dodał zdanie ,,Tak mi dopomóż Bóg”. ,,Potrafię skupiać wokół siebie środowiska bardzo różne i potrafię funkcjonować między podziałami” – stwierdził.

Ustępujący burmistrz Tadeusz Piotr Nowicki (był na tym stanowisku 16 lat) przedstawił informację o stanie gminy Golina. Podarował też swojemu następcy pióro do podpisywania tylko dobrych dla gminy decyzji.

Pełna treść wystąpienia burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego:

Pani Przewodnicząca!
Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!

Za nami podniosła chwila zaprzysiężenia. Po raz pierwszy staję przed Państwem jako Burmistrz Goliny. Nie ukrywam, że postrzegam to jako olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt. Mam jednocześnie świadomość, że to jest ogromna odpowiedzialność, a także dowód oczekiwań za strony mieszkańców miasta i gminy Golina, gdyż to dzięki ich głosom obejmuję tę funkcję zastępując poprzedniego Burmistrza.

Przy tej okazji po raz kolejny dziękuję wyborcom i tym wszystkim, którzy czynnie włączyli się w kampanię, za pomoc i zaufanie. Oczywiście, będę realizował założenia mojego programu wyborczego. Nie będę teraz o nich przypominał, ale zapewniam, że znajdzie on odzwierciedlenie w działaniach, jakie będą podejmowane w najbliższym czasie. Wszystkim, którzy brali udział w wyborach składam serdeczne podziękowania. Było to święto demokracji.

Pragnę również podziękować tym, którym mieszkańcy dali mandat do ich reprezentowania a jednocześnie przekazali prawo współdecydowania o losach naszej lokalnej społeczności – członkom Rady Miejskiej w Golinie. Chciałbym, aby nasza wspólna praca dla samorządu była postrzegana jako służba.

Będę się starał utrzymywać dobre relacje z gminami ościennymi, w których mamy wielu kolegów i przyjaciół, oraz z samorządem powiatu i województwa.

Pragnę, abyśmy sprawy naszej gminy załatwiali w przyjaznej dyskusji, a gdy będzie różnica zdań będziemy starali się docierać. Gwarantuję rzetelną pracę dla miasta i gminy Golina. Potrafię skupiać wokół siebie środowiska bardzo różne i potrafię funkcjonować między podziałami.

Wyrazy podziękowania kieruję również do tych, którzy ubiegali się o ten urząd, bo to była rywalizacja, która doprowadziła do wyłonienia Burmistrza Goliny na kadencję 2014-2018. Dziękuję Burmistrzowi Tadeuszowi Piotrowi Nowickiemu za 16 lat zarządzania gminą.

Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo przed nami nowy okres. Myślę, że będzie to czas rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. Uważam, że uda nam się wspólnie zmienić Gminę Golina dla dobra naszych mieszkańców.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA