GOLINA. Młodzi znają tradycje Bożego Narodzenia

XIV Prezentacje Bożonarodzeniowe, zorganizowane przez Dom Kultury w Golinie, udowodniły, że dzieci i młodzież z gminy Golina znają tradycje Bożego Narodzenia. Jasełka i kolędy zostały wysoko ocenione przez komisję oceniającą, w której zasiadał także burmistrz Mirosław Durczyński.

Na następnej stronie – lista występujących.