GOLINA. Koncert „Gloria Jezusowi”

10a

Ważnymi i jednocześnie nieodłącznymi elementami, które budują nastrój okresu świąt Bożego Narodzenia są kolędy i pastorałki. Te oto pieśni bezpośrednio lub pośrednio mówią o narodzinach Syna Bożego i Jego losach. W tym miejscu warto przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II, który twierdził, że „kolędy poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską”. Posiadają swoistą niezwykłą wymowę i znaczenie. Tak jak nakazuje polska tradycja w symbolicznym przededniu zakończenia śpiewania kolęd i pastorałek (28 stycznia 2015 r.) w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie rozbrzmiewały słowa i melodie najpiękniejszych z nich.

W koncercie pt. „Gloria Jezusowi” na rzecz śpiewania i grania kolęd oraz pastorałek połączyli swoje siły: absolwenci, grupy działające przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej, w domu kultury oraz golińskiej podstawówce. Swoje zdolności muzyczne i wokalne zaprezentowali: zespół wokalny „Radość”, którym opiekuje się s. Laurencja Chodźko SDP oraz „Serduszka Maryi” pod kierunkiem s. Liliany Sochy SDP, przedstawiciel scholi „Totus Tuus” – Konrad Orzechowski oraz „Video Stars” (Eliza Musialik, Sylwia Sieczka, Sylwia Andrzejewska, Bartłomiej Bugaj, Michał Hatłas, Tomasz Wojaczyk, Kewin i Denis Stolarscy) pod opieką Artura Wieczorka. Swoje umiejętności zaprezentowali także absolwenci szkoły. I tak, Piotr Staszak zagrał kolędy na akordeonie, Dawid Kucharski na trąbce, natomiast Rafał Jakubowski na saksofonie. Ostatnią grupą wokalną, którą zobaczyła i posłuchała publiczność były dzieci z golińskiej podstawówki przygotowane przez Justynę Szczot. Muzyczne spotkanie zwieńczyło wspólne zaśpiewanie jednej z najpiękniejszych polskich kolęd – „Gdy się Chrystus rodzi”, która w wyjątkowy sposób oddała charakter i wydźwięk tytułu koncertu. Nagrodą za piękne występy były gromkie brawa dla wszystkich uczestników. Takiej formy uznania i podziękowania nie żałowali w trakcie całego koncertu goście, wśród których byli: emerytowany proboszcz i dziekan goliński – ks. prałat Marian Górski, organistka – s. Witaliana Jastrzębska SDP, przewodnicząca Rady Rodziców – Bożena Gradecka, dyrektor Biblioteki Publicznej – Żanetta Matlewska, dyrektor Domu Kultury – Damian Ciesielski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego – Jolanta Krucka, wicedyrektorzy Joanna Smuszkiewicz i Katarzyna Szadkowska, rodzice, babcie, dziadkowie, dzieci oraz nauczyciele.

Warto dodać, iż całość kolędowo–pastorałkowego przedsięwzięcia została zorganizowana z wielkim rozmachem, co jest niewątpliwie zasługą wielu osób owocnie współpracujących z pomysłodawcą koncertu – Przemysławem Ciesielskim. Byli to: Beata Matczak, Kinga Bąkowska, Iwona Kasprzak, Alina Przybysławska, Żaneta Wilant, Joanna Dzieran, Mariusz Witkowski, Piotr Jabłoński i Jarosław Bartłomiejczak.

Kończąc niniejszy artykuł należy stwierdzić, że koncert „Gloria Jezusowi” był znakomitym pomysłem na integrację grup kościelnych, działających w domu kultury oraz szkole. Co najważniejsze jednak miał skłonić zgromadzonych do refleksji nad Tajemnicą Wcielonego Słowa Bożego.

Przemysław Ciesielski