STARE MIASTO. Przedszkolaki są bezpieczne

9

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście realizowała projekt „Dzieci poznają zasady postępowania w przypadku różnych zagrożeń”. Obejmował on cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla przedszkolaków w gminie Stare Miasto. Uświadomiły one dzieciom istnienie różnych zagrożeń występujących w domu, w drodze do szkoły i na jej terenie , a także w czasie wypoczynku na placu zabaw. Szkolenia pomogły pokazać, jak reagować w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa. To bardzo ważne, aby przedszkolaki wiedziały m.in., jak skutecznie wzywać pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, jak reagować na pożar i niebezpieczne warunki atmosferyczne.

Szkolenia o tematyce bezpieczeństwa wśród przedszkolaków warto kontynuować. Dzięki nim możliwe jest dotarcie z wiedzą do szerokiego grona młodych odbiorców. Życie przynosi różne niebezpieczne sytuacje, dlatego dzięki zdobytej wiedzy przedszkolaki będą bardziej świadomie reagować w sytuacjach zagrożenia.

Podczas spotkań przedszkolaki otrzymały od strażaków kamizelki odblaskowe, które zwiększają widoczność dziecka na drodze.

Realizacja projektu odbyła się w ramach zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w sferze bezpieczeństwa publicznego.

(źródło: Urząd Gminy w Starym Mieście)