WIERZBINEK (BOGUSZYCE). Na Spotkaniu Noworocznym 2015 podziękowano twórcom lokalnych sukcesów

4

Spotkanie noworoczne w gminie Wierzbinek to nie tylko okazja do podsumowania samorządowych dokonań, ale także możliwość podziękowania tym, którzy angażują się w życie gminy, działają na rzecz jej rozwoju, są wzorem pozytywnej aktywności. Wydarzenie to wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń lokalnych, zawsze przyciągając wielu mieszkańców i gości. Nie inaczej było 13 lutego w gminnej hali sportowej w Boguszycach. Gospodarze uroczystości – wójt Paweł Szczepankiewicz i przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Walicka – podziękowali licznej grupie osób i organizacji.

Spotkanie rozpoczął występ Gminnej Orkiestry Dętej. Oklaskiwali ją także: starosta koniński Stanisław Bielik, burmistrz miasta Sompolno Roman Bednarek, wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski, radni powiatu konińskiego – Andrzej Kłosowski i Grzegorz Maciejewski.

Szczególne podziękowania za współpracę z samorządem gminy Wierzbinek otrzymali: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Sadlna, Koło Gospodyń Wiejskich z Nykla, Koło Pszczelarzy z Wierzbinka, Ochotnicza Straż Pożarna z Wierzbinka, Klub Piłkarski „Górnik Wierzbinek”, Marta Oźminkowska (właścicielka Restauracji „Bemarlina”) oraz Andrzej Jesiołowski. Za aktywną i bezinteresowną działalność na rzecz lokalnej społeczności gratulacje odebrali: koła gospodyń wiejskich z Ziemięcina, Racięcina, Kaliny, Wilczej Kłody, Starej Rudy, Koło Emerytów i Rencistów „Jedność” z Wierzbinka oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn.
Zespoły ludowe – Kalinianki, Echo Kujaw i Na Swojską Nutę – otrzymały wyróżnienia za dotychczasowe osiągnięcia w upowszechnianiu kultury ludowej, a Gminna Orkiestra Dęta z Wierzbinka za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne, szczególnie za krzewienie wśród młodzieży kultury muzycznej oraz udział w lokalnych uroczystościach i reprezentowaniu gminy na zewnątrz.

Poza tym na spotkaniu podziękowano ustępującym sołtysom: Jolancie Garczyńskiej, Teresie Myślewskiej, Witoldzie Prętkowskiej, Lucjanowi Nowakowskiemu, Adamowi Pańce, Andrzejowi Krzymińskiemu, Romanowi Walterowi, Zdzisławowi Sztejkowskiemu.

Po raz pierwszy podczas uroczystości wręczona została statuetka „Pracownik Roku 2014”, która ma honorować najlepszych pracowników samorządowych. Pierwszym laureatem został Cezary Szymański.

W części artystycznej zaprezentowały się utalentowane wokalnie gimnazjalistki: Wiktoria Adamczyk, Edyta Genczelewska i Sylwia Dybowska, a na zakończenie spotkania gościnnie wystąpił duet: skrzypaczka Kamila Sikorska i gitarzysta Patryk Wojciechowski, ze Szkoły Muzycznej z Radziejowa.