KAZIMIERZ BISKUPI. Młodzież uczy się przedsiębiorczości

1

Grupa uczniów z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kazimierzu Biskupim bierze udział w realizacji projektu „Na własne konto”. To program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę współpracy z tą fundacją.

W ramach programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych poprzez zabawę i gry edukacyjne poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Zajęcia prowadzi Paweł Gutowski, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć, w realizację I etapu projektu została zaangażowana studentka kierunku ekonomicznego, która współprowadzi zajęcia z nauczycielem oraz wspiera go podczas realizacji zajęć aktywnymi metodami dydaktycznymi. Ważne jest także pokazywanie uczniom gimnazjum dobrych wzorców, w tym możliwych ścieżek edukacyjnych oraz szans kontynuowania przez młodzież z obszarów wiejskich i małych miast edukacji na poziomie szkoły wyższej.

W drugim etapie, podczas II semestru, uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową. Ich zadaniem będzie ułożenie biznesplanu Spółdzielni Uczniowskiej, która mogłaby powstać w ich szkole. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Uczniów podczas zajęć odwiedził wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski, który zaangażowanej młodzieży wręczył przygotowane dla nich upominki (pamiątkowy pendrive).

(źródło: Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim)