STARE MIASTO. Zbiornik retencyjny zostanie turystycznie zagospodarowany

Wójt Ryszard Nawroki i wójt gminy Pakosław Kazimierz Chudy na terenie zbiornika w Pakosławiu 19.02.2015

Gmina Stare Miasto chce przygotować koncepcję turystycznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego umiejscowionego na jej terenie. Warto, aby zbiornik pełnił nie tylko funkcję użytkową, ale również turystyczno-rekreacyjną. W przypadku takich inwestycji warto skorzystać z dobrych praktyk innych samorządów. Dlatego też gmina Stare Miasto skontaktowała się się z gminą Pakosław w powiecie rawickim. Na jej terenie również znajduje się sztuczny zbiornik retencyjny, który został zagospodarowany w atrakcyjny sposób.

Wójt Ryszard Nawrocki spotkał się w tej sprawie z wójtem gminy Pakosław Kazimierzem Chudym. Władze gminy Pakosław zrealizowały na tamtejszym zbiorniku kąpielisko wraz z plażą, pomost oraz brukową ścieżkę pieszo-rowerową wokoło zbiornika. Przy zbiorniku dodatkowo znajduje się plac zabaw oraz budynek z gastronomią. Przygotowane jest także stałe miejsce pod różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Całość robi bardzo pozytywne wrażenie jako miejsce na rodzinne spacery czy przejażdżki rowerowe.

Gmina Stare Miasto w przyszłości również planuje w taki sposób zagospodarować zbiornik retencyjny. Aktualnie trwa szukanie koncepcji zagospodarowania terenu dopasowanej dla gminy. Dopiero później będzie czas na sprecyzowanie konkretnych planów inwestycyjnych. Na pewno zagospodarowanie zbiornika będzie musiało być wykonane metodą „małych kroków”, zgodnie z możliwościami finansowymi gminy. Być może uda się pozyskać na ten cel wsparcie z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej.

(źródło: Urząd Gminy w Starym Mieście)