SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Warsztaty z wyrobu stroików świątecznych