KONIN. Aglomeracja Konińska kluczem do rozwoju gospodarczego

IS_215

Jesteśmy gotowi do pozyskiwania pieniędzy z nowej perspektywy unijnej mówił starosta koniński Stanisław Bielik na konferencji podsumowującej projekt „Aglomeracja Konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”. Powiat Koniński i jego 15 samorządowych partnerów zakończyło osiemnastomiesięczną realizację pierwszego projektu aglomeracyjnego.

W konferencji, która odbyła się 17 marca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, wzięli udział: wojewoda wielkopolski Piotr Florek, poseł Tomasz Nowak, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu konińskiego, przedstawiciele miasta Konin i Powiatu Konińskiego, radni i liderzy opinii w gminach oraz przedsiębiorcy. Wszyscy zapoznali się z prezentacjami dokumentów strategicznych, które dołączone zostały jako nośnik elektroniczny także do wydanego na tę okoliczność folderu podsumowującego projekt.

Zakończenie projektu Aglomeracja Konińska to tak naprawdę początek drogi i wyzwania, przed którym stoją konińskie samorządy. – Dzięki realizacji tego projektu jesteśmy wszyscy jak sportowcy w blokach startowych na bieżni: po treningu, gotowi do biegu. W tym unijnym rozdaniu pamiętać jednak trzeba, że to bieg sztafetowy, wspólny i to współpraca samorządów między sobą, bądź z innymi partnerami społecznymi czy przedsiębiorcami ma być premiowana przez najbliższe lata – mówił podczas konferencji współautor projektu Witold Nowak, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie. Dzięki realizacji projektu przez ostatnie dwa lata nie tylko wykonano badanie społeczne mieszkańców i przygotowano sześć dokumentów strategicznych obejmujących obszar Konina i powiatu konińskiego, szkolono samorządowców z zarządzania strategicznego, przygotowywania wniosków z nowej perspektywy unijnej, czy tworzenia oferty inwestycyjnej. Projekt był przede wszystkim szansą na budowanie partnerstwa pomiędzy samorządami obszaru funkcjonalnego Aglomeracja Konińska.

Co zatem będzie działo się dalej? Konińskie samorządy czekają na ostateczne uszczegółowienie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, gdzie w trybie konkursowym chcą pozyskiwać pieniądze na rozwój regionalny. Dodatkową szansą zapisaną w programie jest pozakonkursowy tryb negocjacji projektów rozwojowych dla Obszaru Strategicznej Interwencji miasta Konina i gmin go otaczających (ok. 130 mln euro).

Aglomeracja Konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” to zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w konkursie na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”. Wartość projektu zamknie się kwotą prawie 795 tys. zł.

DOKUMENTACJA

Diagnoza i badania społeczne

Strategia Rozwoju OFAK

Studium Rozwoju Gospodarczego

Studium Rozwoju Transportu

Plan Zrównoważonego Gospodarowania Energią

Analiza dotycząca klastrów

Strategia Rozwoju Turystyki

Plan Rozwoju Komunikacji Rowerowej (poniżej, w 6 częściach):

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

(Promocja – Starostwo Powiatowe w Koninie)