STARE MIASTO. Spółdzielcze wyróżnienie dla wójta Ryszarda Nawrockiego

Krajowa Rada Spółdzielcza po raz dwunasty przyznała tytuły ,,Samorządowiec – Spółdzielca”. W grupie wyróżnionych znalazł się wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki. – Jak wynika z badań, w kraju działa ponad 18 tys. spółdzielni, które zrzeszają ok. 8 mln członków i zatrudniają ponad 330 tys. osób. Jest to więc znaczący sektor gospodarki. Nasz samorząd był zawsze otwarty na działalność spółdzielni. W gminie reprezentują one różne branże gospodarcze, m.in. bankowość, handel spożywczy, a także przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Są one przede wszystkim podmiotami, które tworzą miejsca pracy dla mieszkańców gminy. Przedsiębiorstwa spółdzielcze dzięki współpracy z samorządem oferują szereg korzyści dla jej mieszkańców – na przykład w bankowości brak prowizji przy zlecaniu opłat na rzecz gminy – podsumował wójt Ryszard Nawrocki.

Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski ocenił, że dobre relacje i współpraca pomiędzy samorządem spółdzielczym i gminnym prowadzi do lepszej jakości życia mieszkańców. Podkreślił, że spółdzielczości przyświecają cele i idee, a nie wyłącznie nastawienie na komercyjny sukces. – Przyznane wyróżnienie podkreśla dobre warunki dla ruchu spółdzielczego na terenie naszej gminy. Jesteśmy zainteresowani zwiększaniem się liczby przedsiębiorstw spółdzielczych oraz spółdzielni socjalnych skoro przynosi to korzyści naszym mieszkańcom – dodał Karol Małolepszy, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Stare Miasto.