KAZIMIERZ BISKUPI. Jerzy Maciejewski przeprosił Jana Sikorskiego za naruszenie jego dóbr osobistych

Na ostatniej sesji Rady Gminy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Maciejewski przeprosił byłego radnego Rady Gminy, obecnego wójta Jana Sikorskiego za naruszenie jego dóbr osobistych. To pokłosie wyroku Sądu Okręgowego w Koninie, jeszcze nieprawomocnego. „Ja Jerzy Maciejewski przepraszam pana Jana Sikorskiego, byłego radnego gminy Kazimierz Biskupi za to, że naruszyłem jego dobra osobiste, w ten sposób, że złożyłem nieprawdziwe zawiadomienie o popełnieniu przez Jana Sikorskiego przestępstwa, czym naraziłem go na utratę dobrego imienia i zaufania wśród pracowników i społeczeństwa gminy Kazimierz Biskupi” – oświadczył Maciejewski. Ponadto dyrektor GOK ma wpłacić 2 500 zł na PCK.