KONIN. Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

IS_296

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie ma jedną z najciekawszych i różnorodnych ofert kształcenia, nie tylko dla młodzieży, ale także dla dorosłych. Przedstawiono ją podczas Drzwi Otwartych, 11 kwietnia. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym m.in. pokazy akcji ratowniczych, musztry, judo. Można było zwiedzić szkołę oraz porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Na spotkaniu wręczono nagrody w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej ,,Odkrywamy Europę”, zorganizowanym przez Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół CKU w Koninie.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 w zakresie szkół dla młodzieży obejmuje:

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie), w ramach którego funkcjonuje klasa policyjna (klasa mundurowa, pod patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu) oraz klasa akademicka – bezpieczeństwo wewnętrzne (klasa mundurowa, współpracuje z Wydziałem Społeczno-Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie);

Technikum (4-letnie). Można tu zdobyć zawody: technika obsługi turystycznej, technika logistyka, technika informatyka. Nowością jest klasa mundurowa – technik ekonomista, o specjalności „Służba celna”, utworzona we współpracy z Urzędem Celnym w Poznaniu;

Zasadniczą Szkołę Zawodową (3-letnia). Kształci w zawodzie sprzedawcy oraz krawca.

Szkoły dla dorosłych to:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (profile: humanistyczny/językowy oraz matematyczno-przyrodniczy),

Szkoła Policealna dla Dorosłych. Można tu zdobyć następujące zawody: technik informatyk, technik administracji, technik archiwista, technik ochrony fizycznej i mienia, technik rachunkowości, technik telekomunikacji, technik turystyki wiejskiej, technik transportu drogowego, technik geodeta, technik drogownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik pożarnictwa, technik geolog, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, florysta.

W ofercie jest także Gimnazjum dla dorosłych oraz Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Adres Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego – ul. Wodna 1, 62-500 Konin, telefon: (63) 242 89 43, email: sekretariat@zscku.konin.pl, godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00

Sekretariat – szkoły dla młodzieży: budynek C, p. 113, tel. 63 242 89 43 wew. 21, email: mlodziez@zscku.konin.pl

Sekretariat – kształcenie dorosłych: budynek B, p. 206, tel./fax 63 242 89 43 lub 63 242 99 19, email: dorosli@zscku.konin.pl