KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich dla rodzin dotkniętych kryzysem

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 9 marca do 18 grudnia 2015 roku realizuje projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego pt. „Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka”.

Zadanie realizowane jest w 14 placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez TIO. W ramach zadania pedagodzy prowadzą warsztaty edukacyjne dla rodziców, a socjoterapeuci – zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe, kulturalne, artystyczne i inne.