WIERZBINEK. Jubileusz Koła Emerytów i Rencistów ,,Jedność”

W tym roku Koło Emerytów i Rencistów „Jedność” z Wierzbinka obchodzi 20-lecie istnienia. Z tej okazji 11 kwietnia na uroczystości jubileuszowej podsumowano dwudziestolecie działalności oraz podziękowano tym, którzy wspierali działalność organizacji.

W grupie zaproszonych gości byli: wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz, przewodnicząca Rady Gminy Wierzbinek Elżbieta Walicka, sekretarz Urzędu Gminy Jolanta Siekaczyńska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka, radny powiatu konińskiego Andrzej Kłosowski, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wierzbinku Jerzy Konieczka, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku Kazimierz Woźniak, żony założyciela Koła – Wiesława Głodowska.

Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów Krystyna Mańkowska po powitaniu gości przedstawiła historię stowarzyszenia. Rozpoczęło ono swoją działalność 7 sierpnia 1995 roku. Założycielem i przewodniczącym został Kazimierz Głodowski, sekretarzem Genowefa Mularska, a skarbnikiem Danuta Lewińska. Początkowo związek liczył 15 członków, jednak z każdym rokiem liczba ta wzrastała. Dwa lata później Koło skupiało już 60 osób, a do Zarządu dołączyła Krystyna Mańkowska. Pierwszą zorganizowaną uroczystością było spotkanie opłatkowe. Emeryci przynieśli ciasto, a grupa misyjna z Sadlna przedstawiła jasełka.

Początkowo organizacja podlegała pod region kolski, ale w roku 1998 uchwalono, aby związek należał do powiatu konińskiego. 6 sierpnia 2005 roku w Sadlnie odbyła się uroczystość 10-lecia istnienia Koła. Honorowe odznaki przyznano wówczas Henrykowi Pietrzakowi, Krystynie Mańkowskiej i Alinie Serkowskiej, a osoby, które ukończyły 75 i 80 lat otrzymały kwiaty i laurki.

Od początku Koło działa bardzo aktywnie na wielu płaszczyznach – kultury, turystyki, rozrywki, rekreacji itp. Dla swoich członków organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne, wieczorki towarzyskie i spotkania okolicznościowe. W okresie 20 lat emeryci i renciści byli m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Malborku, w Czechach, na Litwie i Słowacji. Zorganizowano wyjazdy do wielu miejsc pielgrzymkowych: Lichenia, Świętej Lipki, Częstochowy, Lądu oraz Kazimierza Biskupiego. Organizowano spotkania z psychologiem, zajęcia z zakresu obsługi komputera, kursy gotowania i pieczenia. Okazją do spotkań wszystkich członków Koła stały się również różne uroczystości: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki oraz spotkania opłatkowe.

Obecnie Koło Emerytów i Rencistów liczy 102 członków. W skład Zarządu wchodzą: Krystyna Mańkowska – przewodnicząca, Bożena Kurz – zastępca przewodniczącej, Agnieszka Woźniak – skarbnik, Anna Kostrzak – sekretarz; członkowie Zarządu: Alicja Serkowska, Gabryjela Woźniak, Bogumiła Dąbrowska.

Na uroczystości nie zabrakło serdecznych podziękowań dla osób, które z zaangażowaniem pomagały i wspierały Koło przez wszystkie lata jego działalności. Słowa wdzięczności skierowano do wójta gminy Wierzbinek Pawła Szczepankiewicza, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzaty Kozickiej, prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Wierzbinku Jerzego Konieczki, prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Marka Grabowskiego oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku Kazimierza Woźniaka.

Z okazji jubileuszu 20-lecia przewodnicząca Koła Krystyna Mańkowska przyjęła wiele życzeń i gratulacji od osób współpracujących i zaprzyjaźnionych z seniorami.

(źródło: Urząd Gminy w Wierzbinku)