GOLINA, KRZYMÓW, RYCHWAŁ, STARE MIASTO, WILCZYN. Bezpłatne poradnictwo prawne

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Dzięki środkom finansowym pozyskanym w procedurze konkursowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na projekt „Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie uruchamia w gminach: Golina, Krzymów, Rychwał, Stare Miasto i Wilczyn bezpłatne poradnictwo prawne.

Od 4 maja do 20 listopada tego roku raz w miesiącu w każdej z wymienionych gmin będzie można skorzystać z usług prawnika. Szczegółowe informacje na temat godziny dyżuru i miejsca, w którym będzie się odbywał, można uzyskać w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie (telefon: 63 240 61 93) oraz u kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej w Golinie, Krzymowie, Rychwale, Starym Mieście i Wilczynie.