TIO w KONINIE. Ciekawe zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Od 8 maja do 31 grudnia 2015 roku, z wyłączeniem okresu wakacji letnich, Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie będzie realizowało w 14 placówkach wsparcia dziennego projekt profilaktyczny na podstawie zakupionego programu autorskiego „Epsilon”, rekomendowanego m.in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. W ramach tego zadania dzieci i młodzież będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach profilaktycznych. W programie są też filmy i spektakle teatralne, wyjazdy na basen i kręgielnię, wycieczki, zajęcia w centrum rozrywki, zwiedzanie muzeum. Na koniec zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny i wiedzy profilaktycznej. Podczas zajęć dzieci będą otrzymywać napoje, owoce, słodycze i jogurty. Zapewnione też będą nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie środki finansowe na powyższy cel pozyskało w procedurze konkursowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na projekt pt. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć m.in. sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”.