KONIN. Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

IS_027

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z. o.o. w Koninie po raz drugi zaprosił na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. MZGOK odwiedziła młodzież gimnazjalna i dorośli mieszkańcy subregionu konińskiego, w tym spora grupa samorządowców. Była to okazja do poszerzenia swojej wiedzy m.in. na temat działań służących ochronie środowiska, w tym znaczenia segregacji odpadów, oraz roli funduszy europejskich w realizacji inwestycji proekologicznych. To właśnie z UE jest dofinansowany projekt ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Dzięki wsparciu unijnemu, w kwocie prawie 155 mln zł, w Koninie powstaje nowoczesny zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów, który będzie obsługiwał ponad 370 tys. mieszkańców. Zainteresowani mogli zobaczyć budowę spalarni i uzyskać szczegółowe informacje na temat tej inwestycji.