RZGÓW. Rowerowy Zawrót Głowy z ,,Solidarnymi w Partnerstwie”

IS_662

VI Rowerowy Zawrót Głowy ze Stowarzyszeniem ,,Solidarni w Partnerstwie” zgromadził ok. 200 osób. Cykliści przejechali z terenu swoich gmin na metę w Rzgowie. Tu czekały na nich atrakcje artystyczne i kulinarne. Wystąpili: Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie, Kasztelańska Kapela z Tuliszkowa, Monika Pawłowska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych, Zuzanna Juszczak ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich, Aleksandra Malesza i Michał Łaźny ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach. Wyżywienie przegotowało Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Rzgowie. W programie były także rozgrywki sportowo-rekreacyjne: skoki kangurów i bieg kelnerów

Wydarzenie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, PROW 2007-2013.