STARE MIASTO. Jak rozwijać kapitał ludzki?

1

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” po raz kolejny zorganizowało szkolenie pod nazwą „Komunikacja synergiczna”. Było ono skierowane do lokalnych liderów z obszaru działania organizacji, tj. gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków. Spotkanie umożliwiło pogłębienie wiedzy dotyczącej mobilizowania mieszkańców małych społeczności do podejmowania i prowadzenia działalności społecznej. Ważne jest przy tym poszukiwanie edukacyjno-społecznych metod rozwijania kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego, ukierunkowanych na pobudzanie rozwoju środowisk lokalnych.