KONIN. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych raz na dwa tygodnie

MZGOK

Dwa pierwsze lata funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi pozwoliły wyciągnąć wnioski i rekomendacje dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian na terenie miasta Konina. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz zgłoszeń mieszkańców i firm odbierających odpady zaszła potrzeba zmniejszenia częstotliwości odbioru zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych z “jeden raz na tydzień” na “raz na dwa tygodnie”.

Dlaczego? Otóż, przychody systemu w 2014 r. wyniosły 10 128 679,80 zł, natomiast koszty wyniosły 11 420 948,43 zł, co daje w efekcie wynik finansowy minus 1 292 268,63 zł (ok. 15 proc. przychodów). Miasto Konin musiało z tego względu zrezygnować z wielu wydatków i inwestycji, aby pokryć powyższy deficyt. A co szczególnie istotne – środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które określa ustawa.

System powinien się jednak bilansować. W sytuacji ujemnego wyniku finansowego gmina zobowiązana jest podwyższyć stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wprowadzić rozwiązania, które wpłyną na zmniejszenie kosztów. Rozwiązaniem takim jest m. in.: zmniejszenie częstotliwości odbierania odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej do dwóch odbiorów w miesiącu, co zachęci również mieszkańców do efektywniejszej segregacji odpadów. Obecnie za liczbą osób deklarujących segregację nie idzie ilość odpadów. Znacznie więcej osób zobowiązuje się do segregowania, niż segreguje faktycznie. Kluczowe znaczenie ma jednak w tym przypadku to, że liczba mieszkańców Konina – według danych z ewidencji ludności na dzień 31.12.2014 r. – wynosi 76.519 osób, natomiast liczba mieszkańców zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 64.967 osób. Brakuje, jak łatwo policzyć – 11.552 koninian!

Warto zauważyć, że odbiór “raz na dwa tygodnie” nie jest niczym wyjątkowym. Podobny system funkcjonuje chociażby w Białymstoku, Gnieźnie, Golinie, Kaliszu, Kazimierzu Biskupim, Kole, Kramsku, Krzymowie, Kutnie, Lesznie, Ostrowie Wlkp., Płocku, Poznaniu (Aglomeracja), Starym Mieście, Strzałkowie, Turku, Wrześni czy Wilczynie. Dodajmy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy otrzymają od 01.07.2015.r. większą ilość worków koloru żółtego na tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe: w miesiącach IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI: 1 szt. – nieruchomości, na których zamieszkuje 1 – 2 mieszkańców; 3 szt. – nieruchomości, na których zamieszkuje 3 – 5 mieszkańców; 4 szt. – nieruchomości, na których zamieszkuje 6 i więcej mieszkańców; w miesiącach I, II, III, XII: 1 szt. – nieruchomości, na których zamieszkuje 1 – 2 mieszkańców; 2 szt. – nieruchomości, na których zamieszkuje 3 – 5 mieszkańców; 3 szt. – nieruchomości, na których zamieszkuje 6 i więcej mieszkańców.

Podkreślmy, że zmniejsza się częstotliwość odbioru tylko zmieszanych odpadów komunalnych. Częstotliwość odbioru pozostałych odpadów nie ulega zmianie. Co ważne, odbierana jest każda ilość odpadów. Właściciel może wystawić jeden, dwa, a nawet więcej pojemników lub worków z odpadami i wszystkie zostaną odebrane.

Co ważne, Miasto będzie dokładnie przyglądać się temu, jak nowa częstotliwość odbioru śmieci sprawdza się w praktyce. Jeżeli okaże się, że nie wszystko funkcjonuje, niewykluczone, że trzeba będzie pochylić się nad sprawą raz jeszcze i być może pomyśleć o zmianie metody naliczania opłaty.

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie