STARE MIASTO, ŁÓDŹ. Forum Regionalne Polska – Chiny

Wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki oraz Dariusz Puchała, kierownik Referatu Promocji i Informatyki, wzięli udział w Trzecim Forum Regionalnym Polska – Chiny, 29 czerwca w Łodzi. Miasto gościło ponad 200 przedstawicieli biznesu i tamtejszych samorządów z Chin. Wspólnie z partnerami z Polski obradowali nad tym, jak rozszerzać współpracę obu krajów z korzyścią dla ich gospodarek.

Na Forum obecni byli również liczni przedstawiciele polskich władz, samorządów, sektora biznesu i nauki. Spotkanie dało możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz zapoznania się z projektami realizowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które reprezentował minister Grzegorz Schetyna. Była to również okazja poznania wielu dobrych przykładów współpracy pomiędzy samorządami, biznesem i uczelniami wyższymi w Chinach i Polsce.

Podczas licznych paneli dyskusyjnych rozmawiano na wiele różnych tematów. Dotyczyły one m.in. wsparcia i ułatwienia współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami, procesach urbanizacyjnych w obu krajach, zarządzania miastem i regionem w Polsce i Chinach.

Na Forum byli także przedstawiciele polskich instytucji, które zajmują się promocją naszego kraju jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji. Wymienić tu można m.in. Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, z której prezesem spotkał się wójt gminy Stare Miasto.

Gmina Stare Miasto zdobyła na Forum wiele ciekawych kontaktów, które mogą umożliwić nawiązanie i prowadzenie współpracy lokalnych firm z partnerami biznesowymi w Chinach. Mowa tutaj o organizacji importu z Chin czy otwarciu biura lub przedstawicielstwa w Hongkongu. W razie zainteresowania przedsiębiorcy mogą otrzymać kontakt w Urzędzie Gminy Stare Miasto.

(nadesłał: Urząd Gminy w Starym Mieście)